Margerite Luitwieler

 

beeldende kunst - poëzie - tentoonstellingen - cv - docent

 

Wars van maniertjes, is haar visie als docent Beeldende Kunst: “Eerst ben je nog bezig met “mooimaken” . Daarná pas, wanneer dat ophoudt, dan maakt het zichzelf als het ware…”

Geraakt worden
en raken

“Ik wil mensen leren om zonder angst een tekening in te springen. Elke jonge kunstenaar kent de angst voor het witte vlak en de behoefte aan positieve reacties en erkenning voor wat hij heeft gemaakt. Dat is ook de valkuil, want erkenning komt makkelijker voor herkenbare beelden dan voor persoonlijke beeldtaal die door de toeschouwer niet begrepen wordt. Je eerste schreden op het kunstenaarspad zijn meestal tastend, zoekend, oefenend in alles: het materiaal, de vorm, de techniek én de dúrf.
Deze dúrf gaat hand in hand met de overgave aan de innerlijke inspiratie en het loslaten van de angst om het witte vlak, de mooie aanzet, te verpesten. De ogen en het oordeel van de ander moet je vergeten.


“Ik zal bij mijn studenten altijd meer op het gevoel dan op het verstand werken en hen inspireren om de dingen die ze tekenen of schilderen ‘bezield’ weer te geven. Beeld niet louter af wat je ziet maar wat je wilt laten zien, maak keuzes! Voeg toe. Laat weg.


( uit: Geraakt worden en raken, Margerite Luitwieler, 2004 )


Margerite Luitwieler is freelance docent bij Centrum voor Beeld en Cultuur MK24 in Amsterdam